Giành huy chương đồng ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020