Back to  1. DAILY LIFE / ĐỜI THƯỜNG  gallery

Mùa xuân ở bản xa

Nơi địa đầu tổ quốc

Mùa xuân theo em bước

Có hoa vàng trên lưng

 

Mùa xuân ở bản xa

Nắng vàng reo trên lá

Ngay bên bờ tường đá

Có một cánh đào rơi

Lovely Spring 2

Photo Order