Vinh dự được giới thiệu trên Báo ảnh Đất mũi – Một trong những tờ báo ảnh lâu đời nhất Việt Nam.